Redo för en sundare samvaro ombord

Trygghet, inkludering och motivation är ledorden i forskningsprojektet Redo 2. Efter ytterligare anslag går projektet in i en ny fas med fokus på förebyggande åtgärder och försök med samtalsledare ombord som ska motverka sexistisk jargong och trakasserier.
Forskningsprojektet Redo visar behovet av mer fokus på jämställdhet och inkludering inom sjöfarten. Foto: Istock

I första delen av forskningsprojektet Redo (Recruitment equality and diversity opportunities) undersökte forskarna varför kvinnor väljer att lämna sjöfarten. Resultaten visade att det framför allt handlar om två saker: familjen och arbetsmiljön. Nu går projektet in i nästa fas, Redo 2, med ambitionen att ta fram verktyg och arbetsmetoder för att komma till rätta med de problem i den sociala arbetsmiljön som får kvinnor att vända sjöfarten ryggen. 

– I Redo 1 såg vi en behovstrappa som måste uppfyllas för att man ska må bra på jobbet. Stegen i den trappan kommer ligga till grund för det vi gör i Redo 2, säger Cajsa Jersler Fransson på Sjöfartsverket. 

Det första steget handlar om att skapa trygghet på jobbet. Steg två fokuserar på inkludering och känslan av att duga som man är medan det tredje steget handlar om motivation och innovation. Projektgruppen ska utveckla metoder för att hjälpa sjöfartsbranschen att ta dessa steg och skapa förutsättningar för en hälsosammare social arbetsmiljö. 

Att skapa trygghet är till stor del en ledarskapsfråga.

– Vi kommer att arbeta med olika former av spel och dilemman. Det finns redan jättemånga bra verktyg för att förbättra den sociala arbetsmiljön, men de flesta utgår från kontorsmiljöer. Vi kommer att anpassa verktygen efter sjöfarten så att den som jobbar ombord kan relatera till dem, säger Cajsa Jersler Fransson. 

Som en del av projektet blir det en pilotverksamhet där det ska utbildas samtalsledare ombord för att minska förekomsten av sexistisk jargong och trakasserier. Hittills har fem rederier anslutit sig till projektet, men Cajsa Jersler Fransson hoppas på fler. 

– Att skapa trygghet är till stor del en ledarskapsfråga. Därför kommer vi, tillsammans med organisationen Män, att utbilda mentorer som kan arbeta med trygghetsfrågor ombord. Vi är såklart tacksamma över våra samarbetsrederier, men ser gärna att fler anmäler intresse. 

Redo 2 startade i oktober och pågår fram till slutet av 2024. Trafikverket finansierar projektet med tio miljoner kronor. 

Redo 1

Slutrapporten från Redo 1 kom i våras. Studien omfattade bland annat en enkät som besvarades av 348 kvinnor som arbetar eller har arbetet på fartyg. Av de svarande uppgav 77 procent att de upplevt kränkningar och trakasserier under sin tid ombord, antingen mot dem själva eller mot en kollega.  

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook