”Arbetsmiljöarbete är en laginsats med minst två deltagare”  

Linda Sundgren, redaktör

När arbetsmiljölagen började gälla ombord i fartyg 2003, skulle rederier och ombordanställda lära sig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). En rad utbildningar och andra aktiviteter drog igång, det hölls föredrag och arrangerades work shops. Men trots att det snart passerat 20 år, är det fortfarande många som har problem med arbetsmiljöarbetet ombord. Därför har vi i det här numret av San-Nytt valt att ta ett omtag om just SAM. Med hjälp av arbetsmiljöexperten Malin Strömberg på Prevent, reder vi ut hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken. Och det är inte svårt, menar Malin Strömberg. Det som krävs är att arbetsgivaren skapar rätt förutsättningar och att upprätta rutiner. Och så samverkan. Att komma ihåg att arbetsmiljöarbete är en laginsats med minst två deltagare: befäl och skyddsombud. Skyddsombud och chefer står inte i något motsatsförhållande i arbetsmiljöfrågor, man är på samma planhalva och strävar mot samma mål: att skapa en bra arbetsmiljö. 

Lite längre fram i tidningen, på sidan 7, finns en artikel om Lars Andersson, förhandlingschef i Sjöfartens arbetsgivareförbund och ordförande i San sedan 15 år. Till sommaren går han i pension och lämnar därmed ordförandeskapet i San. Vem som blir hans efterträdare är i skrivande stund inte beslutat, även om det finns kandidater. I nästa nummer av San-Nytt berättar vi vem det blir.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook