I de senaste tabellerna från Paris MOU som återspeglar hur väl världens sjöfartsnationer följer internationella regler, hamnar Sverige på plats 20 på den vita listan med totalt 40 länder. Därmed behåller Sverige sin placering från föregående år, men har i ett längre perspektiv tappat markant efter att i flera år legat topp fem. Placeringen grundas på 287 fartygsinspektioner som genomförts mellan 2019 och 2021 i utländska hamnar och som medfört fyra kvarhållna fartyg.

Danmark är nummer ett följt av Nederländerna, Norge och Bahamas. På den grå listan finns 21 nationer, däribland Indien, Polen och Schweiz. Egypten och Algeriet, som tidigare fanns på den grå listan, har halkat ner till den svarta listan tillsammans med fem andra nationer.

Allra längst ner återfinns Kamerun. Deras fartyg har inspekterats 69 gånger under perioden 2019 till 2021. Av dem har 15 fartyg kvarhållits. Övriga flaggstater på den svarta listan är Togo, Moldavien, Albanien och ögruppen Komorerna. 

De vanligaste inspektions-bristerna är kopplade till ISM-koden följt av brandsäkerhets-frågor och arbetsvillkor. Paris MOU består av 27 nationer och omfattar Europas kuststater samt Kanada. Ryssland är för närvarande avstängd från organisationen.  

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook