Dag: 27 februari, 2023

Från travkusklärling i USA och ryskastudier i Moskva till arbetsrättsjurist och förhandlingschef på Sjöfartens arbetsgivareförbund. San:s nya ordföranden – Annika Nordin – har prövat…
I de senaste tabellerna från Paris MOU som återspeglar hur väl världens sjöfartsnationer följer internationella regler, hamnar Sverige på plats 20 på den vita…
När styrelsen i Sjöfartens arbetsmiljönämnd träffades den 6 december, drog vi upp huvudlinjerna för San:s verksamhet under 2023. Bland annat beslutades att årets konferens…
Trots förbud mot asbest inom sjöfarten, förekommer det afortfarande på såväl äldre som nyare fartyg. Samtidigt planerar EU för en kraftig sänkning av de…
Ombord i fartyg finns kemiska ämnen som kan vara skadliga för hälsan. Även om medvetenheten kring den här sortens arbetsmiljöproblem ökat med åren kvarstår…