Linda Sundgren, redaktör

När styrelsen i Sjöfartens arbetsmiljönämnd träffades den 6 december, drog vi upp huvudlinjerna för San:s verksamhet under 2023. Bland annat beslutades att årets konferens ska handla om ett problemområde som ligger bakom flera av de arbetsskador som varje år registreras, nämligen belastningsergonomi. Belastningsergonomi handlar om hur man går, står, lyfter, rör sig (eller inte rör sig) och belysning, och omfattar såväl den som sitter still framför en skärm större delen av arbetstiden till den som lyfter tungt eller utför repetitiva rörelser.

Som vanligt arrangerar vi konferensen i oktober, närmare bestämt den 25/10, i samband med den europeiska arbetsmiljöveckan. Men nytt för i år är att vi kommer att hålla till i Stockholm istället för Göteborg. Det innebär att en del kommer att ha lättare att ta sig till konferensen medan andra får lite längre än vanligt, men vi hoppas att det ska falla väl ut. Vi återkommer med detaljer kring lokaler, tider och program. 

Under decembermötet planerade vi också årets teman i San-Nytt. Utöver kemiska arbetsmiljörisker, som vi ju lyfter i det här numret, kommer vi att ta upp kränkningar och trakasserier liksom de regelverk och föreskrifter som reglerar arbetsmiljön ombord. I årets sista nummer blir temat konferensen och belastningsergonomi. 

Det finns också planer att påbörja en revidering av arbetsmiljöhandboken som finns på vår hemsida. Mer om det arbetet kommer längre fram. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook