”Arbetsmiljö ska inte vara en stridsfråga”

Från travkusklärling i USA och ryskastudier i Moskva till arbetsrättsjurist och förhandlingschef på Sjöfartens arbetsgivareförbund. San:s nya ordföranden – Annika Nordin – har prövat olika vägar under sin yrkeskarriär.
Foto: Lena Engstrand

När Annika Nordin började arbeta med sjöfartsfrågor hos Transportföretagen 2021, hade hon redan varit förhandlingschef inom bussbranschen och hos Biltrafikens arbetsgivarförbund. Hon säger att mycket av det hon möttes av inom sjöfarten var sådant hon kände igen från sina tidigare uppdrag, inte minst på arbetsmiljöområdet.  

– Människor är människor oavsett var de jobbar någonstans. Sedan är det förstås nya regelverk som man behöver sätta sig in i, men skillnaderna i det grundläggande arbetet är inte så stora. 

En likhet mellan sjöfarten och de andra transportslagen hon arbetat med, är att de är starkt mansdominerade. Det är något som ger avtryck i både arbetsmiljön och för möjligheten att rekrytera personal, menar Annika Nordin. 

– Vi behöver göra sjöfarten mer attraktiv och få in fler kvinnor i branschen. När jag började arbeta med åkeriföretagen satt det ibland affischer på väggarna i garagen. ’Plocka ner de där’, sa jag. Jag ska inte behöva titta på sånt när vi sitter och diskuterar. Här finns det en del att göra. 

Vi behöver göra sjöfarten mer attraktiv och få in fler kvinnor i branschen.

Annika Nordin är numera förhandlingschef för både vägtransporter och inom sjöfarten. Dessutom leder hon avdelningen för arbetsgivarservice och juridik som bland annat omfattar domstolsprocesser och arbetsmiljöfrågor. Sedan förra året är hon också engagerad i arbetsmiljöfrågor inom sjöfarten som ordförande i Sjöfartens arbetsmiljönämnd. Det är en organisation som hon säger sig sätta stort värde på. 

– Den här typen av organisationer, där parterna kan träffas och prata arbetsmiljö utanför förhandlingsrummen, fyller en viktig funktion. Vi har ett gemensamt intresse av en god arbetsmiljö, facken för sina medlemmar och arbetsgivarna för sina medarbetare. Arbetsmiljö ska inte vara en stridsfråga och man ska inte kunna köpa sig fri från arbetsmiljöansvaret. Den här typen av partsgemensamma organisationer borgar för att arbetsmiljöfrågorna inte blir låsta. 

Sedan Annika Nordin tog juristexamen med inriktning arbetsrätt 2005, har hon klättrat i karriären. Men att bli jurist var inget hon drömde om som barn och hon hann pröva på flera vitt skilda yrken innan hon slutligen tog sin examen i juridik. Efter gymnasiet tillbringade hon ett år som travkusklärling i USA. Därefter blev det studier i teater och litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Upptäckten av de ryska klassikerna ledde henne vidare till studier i ryska vid Moscow Educational Centre i Moskva där hon sedan blev kvar och arbetade för Röda korset. 

– Men till slut tröttade jag på Ryssland. Det var ganska tungjobbat, inte minst som kvinna, och jag ville inte bo där. 

Tillbaka hemma fick hon jobb som ljustekniker inom teatervärlden och arbetade med musikaluppsättningar. 

– Det var jätteroligt, men när jag blev gravid insåg jag att det inte går att jobba dygnet runt utan lön. Jag bestämde mig för att börja plugga. Valet stod mellan psykologi och juridik, och det blev juridiken. 

Och det är ingenting hon ångrar i dag. Efter fem år i domstol kom hon till Transportföretagen 2010, och där trivs hon. 

– Jag vill ju jobba med arbetsrätt och det får jag göra här. Jag har världens roligaste jobb.

Annika Nordin om sjöfarten jämfört med andra branscher inom transportsektorn: 

”Jag kom till sjöfarten under pandemin när både antalet fartyg och ombordanställda blev färre. Det här skapar en spänning som jag inte upplevt i andra branscher. Men det finns också många likheter mellan sjöfarten och andra branscher, framför allt inom arbetsmiljöområdet. Människor är människor, oavsett var de jobbar någonstans.”

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook