Variation och återhämtning ökar välbefinnandet

Hur man går tillväga för att skapa en god ergonomi ombord i fartyg. Om det handlade årets San-konferens som hölls den 25 oktober på World trade center i Stockholm. San-priset gick till Anders Ekberg och Bent Björn-Nielsen, huvudskyddsombud respektive facklig klubbordförande på Viking Lines M/S Viking Cinderella.
San-konferensen bjöd på flera rörelsepauser.

 Mitt under den europeiska arbetsmiljöveckan och samma dag som firandet av skyddsombudens dag, höll San sin årliga arbetsmiljökonferens. Dagen ägnades åt belastningsergonomi som är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar på såväl svenska som europeiska arbetsplatser. Förste talare på scenen var naprapaten Tommy Wilén. Han pratade om det han kallar gerillaergonomi och som handlar om att värna sin egen ergonomiska situation och göra det bästa möjliga av det som redan finns på plats. 

– I grund och botten handlar det om variation, sa han. Gör vi samma sak för länge kommer vi till slut att må dåligt. Det finns jättefina ergonomiska stolar att köpa för dyra pengar, men du kan sitta som en ergonomisk gud och ändå må dåligt om du sitter i samma ställning för länge, sa Tommy Wilén.  

Han pratade också om att skapa balans i arbetet. Att varva stilla-sittande med rörelse, att lyfta ibland och att stå och gå i lagom omfattning. En annan fråga han tog upp var den om återhämtning. För att klara av påfrestningar i arbetet behövs också tid för att varva ner och ta det lugnt. 

För att klara av påfrestningar i arbetet behövs också tid för att varva ner och ta det lugnt.

– När folk får ont i kroppen börjar man genast titta på sådant som inställningen på kontorsstolen, men är det verkligen stolen som är problemet? Eller beror ohälsan kanske på att folk inte vågar använda vilorummet så som de borde göra? Ska man jobba med ergonomin på en arbetsplats tycker jag kanske att det är återhämtningen man ska börja med, sa Tommy Wilén. 

Om det regelverk som styr arbetsmiljön på svenska arbetsplatser, talade Kersti Lorén från Arbetsmiljöverket. Hon lyfte bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet, sam, och de uppgifter som måste genomföras för att lagkraven om sam ska anses vara uppfyllda. 

– Vi pratar ofta om sam-hjulet som handlar om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Men det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar en hel del annat också, som att upprätta policys och att utreda ohälsa och olyckor, sa hon. 

Karl Herlin är befälhavare på isbrytaren Atle. Han berättade om de nya isbrytare som Sjöfartsverket ska bygga och hur de använt sig av arbetsgrupper med besättningsrepresentanter för att utveckla arbetsmiljön på fartygen. 

– Vi har tittat mycket på exempelvis ljudnivåer och hur de kan sänkas genom att isolera maskiner och avdela maskinrummen i mindre utrymmen. Vi har också arbetat med höj- och sänkbara bänkar i tvättstugan, i byssan, på bryggan och i verkstäder. De här fartygen ska hålla i många år och vi vill göra dem så bra vi kan nu när det ska byggas nytt, sa han.  

Karl Herlin berättade att de också lagt ner en hel del tid på utformningen av fritidsutrymmen med rymliga hytter och andra sällskapsytor. Gymmet har placerats högre upp i fartyget än brukligt för en trevligare miljö och bättre ljusinsläpp.  

– I februari 2024 ska vi upphandla varv och därefter går projektet in i nästa fas och vi börjar bygga. Första fartyget planeras att vara i verksamhet 2027, sa Karl Herlin. 

Dagen avslutades med en presentation av några av alla de innovationer som ombordanställda genomför varje år och som -belönats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Presentationen hölls av arbetsmiljö-forskaren Cecilia Österman som också är ledamot i San.  

 – Det finns redan mängder av goda idéer och innovationer som kan förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Ta med er det till era egna rederier och fartyg när ni ska förändra och bygga om, sa hon. 

Under dagen deltog även ergonomen Magnus Sköldbäck från företagshälsan Runstenen, Jörgen Eklund, professor emeritus vid Kungliga tekniska högskolan, samt forskaren och synergonomen Hillevi Hemphälä vid Lunds universitet.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook