Bent Björn-Nielsen var på plats för att ta emot årets San-pris som han och ­kollegan Anders Ekberg tilldelades. Båda pristagarna arbetar ombord på Viking Lines fartyg Viking Cinderella. Prisutdelare var Sans ordförande Annika Nordin.

Årets San-pris går till en framgångsrik duo som genom ett långvarigt och målmedvetet arbete lyckats vända en tämligen besvärlig personalsituation på fartyget där de båda tjänstgör till något positivt och framåtblickande. Tillsammans har de regelmässigt omhändertagit ärenden som varit viktiga för fartygets besättning och skapat ett modernare förhållningssätt till arbetsmiljön ombord. Bland annat genom ett systematiskt drivande av angelägna frågor i -fartygets skyddskommitté med handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar. En av pristagarnas chefer framhåller också den ”otroliga förmågan” att skapa bra relationer mellan fack och företagets landorganisation vilket i förlängningen underlättar för alla anställda ombord.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook