Arbetsmiljöframgångar genom delaktighet och samverkan  

Betydande arbetsmiljöbrister på M/S Vikning ­Cinderella fick Seko sjöfolks Bent Björn-Nielsen och huvudskyddsombud Anders Ekberg, att vidta ­åtgärder för att lösa problemen. I oktober belönades de med Sans arbetsmiljöpris för sitt långsiktiga och framgångsrika arbete.
Anders Ekberg (tv) och Bent Björn-Nielsen har jobbat ­tillsammans med arbetsmiljön ombord på Viking Cinderella i flera år.

När Transportstyrelsen gjorde en inspektion på Viking Cinderella 2018, konstaterades allvarliga brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet underkändes på 15 punkter med bland annat sjuktal som inte följdes upp, en ickefungerande skyddsorganisation och arbetsolyckor som inte utreddes.

Bland besättningen fanns ett utbrett missnöje över situationen och många upplevde att de inte blev tagna på allvar när de förde fram kritik. Det här fick Bent Björn-Nielsen och Anders Ekberg att agera. Tillsammans satte de igång att bolla idéer och ta fram en åtgärdsplan.

När Transportstyrelsen genomförde en uppföljande inspektion ett år senare, konstaterade myndigheten att samtliga brister var omhändertagna även om arbetet inte var slutfört. Sedan dess har Bent Björn-Nilsen och Anders Ekberg fortsatt att driva arbetsmiljöfrågor på fartyget och i dag tycker de att det fungerar ganska bra. 

– Vi är på rätt väg och det blir bättre och bättre hela tiden. En av de viktigaste sakerna tror jag är att folk känner att de blir lyssnade till och att de får vara med och påverka. De märker att det händer något när de tar upp problem med oss, säger Anders Ekberg. 

 Jag tror att det är jätteviktigt att inte bara sitta på kontoret utan att vara ute på fartyget och prata med folk.

Besättningen involveras både i det löpande arbetsmiljöarbetet och vid mer omfattande förändringar ombord. 

– Ska vi exempelvis göra en större ombyggnation ska skyddsombud, avdelningschefer, fartygschefer och de som jobbar på avdelningen involveras och skriva under beslutet. Vi kallar det en projektbankett. Det här -vinner alla på istället för att rederiet beslutar något som i efterhand måste göras om för att det inte blev bra, säger Anders Ekberg. 

Bent Björn-Nielsen berättar att de gjort en hel del förändringar för att komma dit de är i dag. På den ursprungliga åtgärdslistan stod bland annat att övertyga chefer om för-delarna med en god arbetsmiljö och att de själva skulle vara tillgängliga för sina kollegor. 

– Jag tror att det är jätteviktigt att inte bara sitta på kontoret utan att vara ute på fartyget och prata med folk. Vi har också gått pass med nattstädet och vaktmännen för att se hur de har det, säger Bent Björn-Nielsen. 

De menar att en framgångsfaktor i sammanhanget är att de gör detta tillsammans och att de har samma grundinställning och mål. 

– Det är inte många dagar i veckan som vi inte hörs av, jag och Anders, och vi pratar i telefon och messar varandra även när vi är lediga. Vi vill skapa en arbetsplats där alla är positiva och folk trivs. Man kan inte göra alla nöjda alltid, men vi försöker, säger Bent Björn-Nielsen. 

Nu står de åter inför nya omfattande -förändringar. Dels ska fartyget dockas för en stor uppdatering efter nyår. Dels kom nyligen beskedet att Cinderella ska få finsk flagg. Vad det kommer att innebära för besättningen är i skrivande stund oklart, men Anders Ekberg och Bent Björn-Nielsen säger att de -kommer fortsätta prioritera arbetsmiljöfrågorna ombord. 

– Ja, vi pausar inte på grund av det här. Det finns mycket för oss att göra, säger Bent Björn-Nielsen.

Bent Björn-Nielsen och Anders Ekberg om arbetsmiljöarbetet ombord på Cinderella: 

”Det allra viktigaste är att vi har haft ett bra samarbete och att vi fått in nya skyddsombud som velat jobba med detta. Vi försöker så långt det går hitta kreativa lösningar på de problem som uppstår. Vårt mål har hela tiden varit att skapa en arbetsplats där folk är positiva och trivs.” 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook