Användning av landel oroar

Att fartyg använder landel till kaj blir allt vanligare. Men många oroar sig över hanteringen, särskilt när det är högspänning i kablarna. Nu håller Transportstyrelsen på att utarbeta regler för anslutning till landel.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att fartyg använder landel till kaj blir allt vanligare. Men många oroar sig över hanteringen, särskilt när det är högspänning i kablarna. Nu håller Transportstyrelsen på att utarbeta regler för anslutning till landel.

– Vi har inte fått några rapporter om olyckor och jag tror egentligen inte att det här är några problem. Men folks oro är absolut befogad. Det är mindre villasamhällen man ska koppla ström till och på högspänningsbåtarna kan det handla om 10 000 volt, även om vi bara har ett par stycken sådana fartyg i Sverige, säger Mats Wennerström, fartygsinspektör vid Transportstyrelsens tillsynsmyndighet i Malmö.
Att ansluta fartyg till det landbaserade elnätet har fördelar. Luftutsläppen minskar samtidigt som det är billigare jämfört med att använda egenproducerad elektricitet. Men trots att det blir allt vanligare saknas det fortfarande föreskrifter för anslutning till högspänning.
– Utvecklingen ligger före oss och vi har inte riktigt hunnit ikapp, säger Saeed Mohebbi vid Transportstyrelsen. Men vi jobbar med det och räknar med att ha regler på plats om ett till ett och ett halvt år.
Under tiden hänvisar myndigheten till den internationella standarden för hantering av högspänning (IEC/PAS 60092-510) som gäller iland. Enligt den krävs bland annat kontroll, besiktning och kunskap.
– När man pratar el är det en verksamhet som alltid är förenad med livsfara och som kan ge allvarliga skador på både personal och egendom. Det är mycket viktigt att den som håller på med el är behörig eller instruerad av behörig personal, säger Saeed Mohebbi.

Korrekt hantering viktigast
Även med lägre effekt i kablarna krävs en korrekt hantering för bibehållen säkerhet. Men enligt Saeed Mohebbi fungerar det inte alltid som det borde.
– Det är viktigt att kablarna inte kommer i kläm eller skadas på annat sätt, men det händer att man drar dem fel. Om det inte finns elektriker ombord är det maskinchefens ansvar att de personer som hanterar inkopplingen vet hur de ska göra.
Anslutning till landel omfattas av två regelverk under skilda myndigheter, Elsäkerhetsverket som styr på landsidan och Transportstyrelsen som ansvarar för fartygen. I hamnen möts de två.
– Landsidan köper in och installerar grejerna på kajen. Sen hänger det bara en stickkontakt där och dinglar i luften som sjömännen ska koppla till motsvarande anläggning ombord, säger Mats
Wennerström.
Under sina inspektioner möter han ibland sjömän som ogillar elhanteringen. De vill ha försäkran om att utrustningen är att lita på och att de hanterar den på rätt sätt.
– De är oroliga för att redarna har köpt det billigaste istället för det bästa och undrar varför de inte fått någon utbildning, säger han.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook