Dag: 23 september, 2011

Attityder, ledarskap och uppdatering av en åldrande flotta är områden som marinen behöver arbeta vidare med. Det säger Mikael Wendel, chef för den militära…
Hösten 2006, mitt första officiella uppdrag som ombudsman i Sveriges fartygsbefälsförening. Jag står utanför Sjösjukan i Kalmar och väntar på förstaårs-eleverna på sjöbefälsprogrammet….
Danska MSSM-konferensen är ett årligt återkommande tillfälle för alla sjöfartens aktörer att mötas runt säkerhet, hälsa och miljö….
Fartygsolyckorna i Europa ökar igen och i fjol omkom 61 personer. En orsak tros vara den ökande sjötrafiken efter krisåret 2009. Det finns också…
Att fartyg använder landel till kaj blir allt vanligare. Men många oroar sig över hanteringen, särskilt när det är högspänning i kablarna. Nu håller…