Ökad trafik antas ge fler olyckor

Fartygsolyckorna i Europa ökar igen och i fjol omkom 61 personer. En orsak tros vara den ökande sjötrafiken efter krisåret 2009. Det finns också en oro för mer omfattande olyckor på grund av att fartygen blir större.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fartygsolyckorna i Europa ökar igen och i fjol omkom 61 personer. En orsak tros vara den ökande sjötrafiken efter krisåret 2009. Det finns också en oro för mer omfattande olyckor på grund av att fartygen blir större.

För fjärde året i rad publicerar den europeiska sjöfartsmyndigheten, Emsa, en sammanställning över olyckor i och kring europeiska farvatten. Efter en nedgång under 2009 ökar antalet olyckor igen. Av de 559 som inträffade i fjol var 45 procent kollisioner, 22 procent grundstötningar och 13 procent bränder och explosioner. Förlisningar stod för mindre än fem procent. Av de 61 personer som miste livet till sjöss fanns 29 på handelsfartyg, 20 på fiskefartyg och tolv på andra sorters kommersiella fartyg som bogserare, ankarfartyg och supplyfartyg till oljeplattformar. Dödstalet är en ökning med 17 procent jämfört med året innan, men är fortfarande lägre än de över 80 som omkom 2007 och 2008.

Större fartyg kan öka risken
Orsaken till de ökande olyckorna tillskrivs en mer frekvent fartygstrafik. I Emsas rapport poängteras också att risken för mer omfattande olyckor ökar i takt med att fartygsbyggena blir större. Den största olyckan under fjolåret inträffade i november utanför Bulgarien. Det 33 år gamla lastfartyget Karim1 sjönk efter en kollision med tankfartyget Alessando DP. Fem besättningsmän kunde räddas men fem drunknade. Det största fartyget som sjönk var Kea på 9 800 grosston. Efter att ha drivit med kraftig slagsida i hård sjö gick hon den 30 mars till botten nordväst om Spanien. Hon hade över 1 000 ton olja ombord och orsakade ett närmare tre kilometer långt oljebälte. Majoriteten av olyckorna i europeiska farvatten 2010 inträffade på Atlanten och Nordsjön (64 procent) medan 14 procent skedde i Östersjön. Medelhavet och Svarta havet stod för över 20 procent, vilket är en rejäl ökning jämfört med året innan.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook