Det sociala kapitalet

Danska MSSM-konferensen är ett årligt återkommande tillfälle för alla sjöfartens aktörer att mötas runt säkerhet, hälsa och miljö.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Danska MSSM-konferensen är ett årligt återkommande tillfälle för alla sjöfartens aktörer att mötas runt säkerhet, hälsa och miljö.

Konferensen arrangeras av Søfartens Arbejdsmiljøråd tillsammans med Europas Maritime Udviklingscenter och Søfartsstyrelsen. Under två fullmatade dagar varvas korta föredrag och workshops där både branschfolk och forskare ger sin syn på aktuella frågor.
På konferensen finns också ett stort antal utställare av det senaste inom säkerhetsutrustning, utbildning och liknande. Årets konferenstema var det sociala kapitalet och hur dessa resurser kan hanteras för både medarbetare och företagets bästa.

Anhörigas oro
Bland de inledande föredragshållarna fanns Hans Schneider, Chief of Operations för A2SEA, företaget som på tio år vuxit från ett enmansföretag till marknadsledande inom vindparksinstallationer till havs. Schneider berättade hur de kontinuerligt utvecklat sitt systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i en lika expansiv som riskfylld bransch med så mycket specialutrustning att myndigheterna inte kunde ge besked om vilket regelverk som gällde för deras special-
designade fartyg och jackup-pråmar.
Sammanlagt under de två konferensdagarna fanns det 16 olika parallella sessioner inom säkerhet, hälsa och miljö att välja mellan, där varje session bjöd på en eller flera presentationer. Under rubriken krishantering vid piratöverfall diskuterades inte bara rederiets arbete för att minska risken för angrepp, utan även hur man kan bemöta oron hos anhöriga till sjömän som seglar i piratvatten och hur en krispsykolog arbetar när skadan har inträffat. En annan mycket intressant session behandlade arbetsmiljö vid nybyggnation av fartyg. Morten Larsen, teknisk och nautisk direktör vid Fjord Line och Jan Rasmussen, arbetsmiljökonsult vid Søfartens Arbejdsmiljøråd berättade om sitt gemensamma arbete under projekteringen av Fjord Lines två nya Ropax-färjor med leverans 2012.

Konsult i arbetsmiljö
Målet var att tidigt, under projekterings- och byggnadsfasen, säkerställa ett bra flöde för alla arbetsuppgifter ombord så att fartygen byggs med rätt förutsättningar för besättningen att arbeta på ett säkert och effektivt sätt utan risk för olycksfall och ohälsa.
Föredragshållarna menade att när däck, brandskott, ventilation och avlopp väl är inritade är det både svårt och dyrt att göra förändringar och inarbeta nya goda idéer. Arbetsmiljökonsulten fungerade därför som ett säkerhets- och arbetsmiljöfilter redan i design- och byggnadsfasen med uppdrag att granska ritningar och belysa eventuella brister och förbättringsmöjligheter.
Sammantaget är MSSM-dagarna är en fantastisk källa till inspiration inför det egna arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet och en bra möjlighet att hålla sig uppdaterad om det senaste. Planera in nästa års konferens redan nu: 30-31 augusti 2012 i Nyborg.
Cecilia Österman/Chalmers tekniska högskola
Karl-Arne Johansson /Seko sjöfolk

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook