Arbetsmiljö i världsklass med Vågrätt

Efter metoo-uppropet #lättaankar har sjöfartsbranschen enats under den gemensamma parollen Vågrätt. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i världsklass med attraktiva arbetsplatser, fria från kränkningar och trakasserier. Ett stort antal organisationer deltar i samarbetet. Vill du följa vad som sker inom Vågrätt eller är du själv intresserad av att delta i arbetet? Gå
då in på San:s hemsida, san-nytt.se. Där hittar du både Vågrätts nyhetsbrev och kontaktuppgifter till den grupp som driver arbetet framåt.

Drivs av Breakwater Publishing