Arbetsmiljöåret 2017

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under 2017 finns det flera nyheter att se fram emot inom arbetsmiljön till sjöss. En av dem är den omfattande studien om intendenturpersonalens arbetsmiljö som genomförts av forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Intendenturen var länge något av en bortglömd grupp i forskningssammanhang, men under senare år har fokus på deras arbetssituation ökat och det ska bli mycket intressant att se vad Kalmarforskarna kommer fram till. En annan nyhet som väntas är slutrapporten från den MLC-kampanj som genomfördes i höstas. De preliminära resultaten kan du läsa om på sidan tre i det här numret, men vi hoppas kunna ge en lite fylligare sammanställning när den fullständiga rapporten kommer. Även temat i det här numret, fatigue, kan det finnas anledning att återkomma till. Forskning om trötthet och
fatigue pågår och det är inte omöjligt att en del resultat kommer att publiceras under 2017. Vad som däremot skjuts på framtiden är införandet av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Den skulle implementerats till sommaren men på grund av annat föreskriftsarbete (projekt nationella föreskrifter) kommer det inte att hinnas med. Enligt Transportstyrelsen är införandet planerat till första kvartalet 2018 och vi återkommer med mer information när det börjar närma sig.
Trevlig läsning!

Linda Sundgren
/redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook