Arbetsmiljökampanj sätter press på sjöfarten

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Drygt 50 fartyg kvarhölls och ytterligare 240 levde inte upp till den miminmistandard som arbetsmiljökonventionen kräver.  Det visar prelimenära resultat från den MLC-kampanj som genomfördes under hösten.

Med start den första september hölls en tre månader lång kampanj bland Paris MOU:s 27 medlemsländer. Syftet var att kontrollera hur den arbetsmiljökonvention som trädde ikraft i augusti 2013 efterlevs. I mitten av januari presenterades preleminära resultat från kampanjen
som omfattade 3 671 inspektioner. En
ligt dessa blev 1,5 procent av fartygen kvarhållna. 6,6 procent levde inte upp till den miniminivå som regelverket kräver och 5 procent saknade rutiner för anmälan av brister. Kampanjen visar också att det är hög efterlevnad av vissa delar av konventionen.

Nöjd med resultatet

Exempelvis hade 99,1 procent av fartygen inträttat säkerhetskommittéer och 98,2 procent hade hälsocertifikaten i ordning. I ett pressmeddelande uttalar sig Paris MOU:s generalsektrerarare, Richard Schiferli, om resultaten. Han är nöjd med utfallet och menar att konventionen bidrar till att sätta fokus på frågor om arbetsmiljö och sociala villkor för världens sjömän.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook