Årets Sanpris till uppfinningsrika sjöingenjörer

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

”Arbetsmiljöarbete kräver alltid engagemang och vilja, men ibland också innovationsrikedom och tekniskt kunnande. Och det är något som årets mottagare av Sans arbetsmiljöpris visat imponerande prov på.

Ombord på fartyget där de tjänstgör hade man problem med kylan på bildäck. Något uppvärmningssystem fanns inte och när temperaturen kröp ner under nollgradersstrecket kom frosten. Materiel och utrustning rostade och det var en otrevlig miljö att vistats i, både för besättning och passagerare. Leverantörer av olika uppvärmningssystem kontaktades, men det visade sig bli en dyr investering på över två miljoner kronor. Pristagarna kom då på att problemet nog kunde lösas ändå, utan kostsamma entreprenörslösningar. På egen hand konstruerade de ett system där det värmeöverskott som genereras via kylvattensystemet leds upp till bildäck och sprids via utrymmets ventilationsfläktar. Och medan pristagarna skötte planering och utformning tog fartygets reparatörer och motormän hand om installationen. Tack vare deras storartade insats har fartygets bildäck idag en behaglig temperatur på runt 20 grader året om.”

Läs mer om pristagarnas uppfinning i San-Nytt 3–2014.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook