Åtta av tio sjömän saknar e-post

Isolerade och ensamma upplever många sjömän sina fartyg som fängelser. Det visar en omfattande internationell studie som pågår vid universitetet i Cardiff/England om sjömäns välbefinnande.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Isolerade och ensamma upplever många sjömän sina fartyg som fängelser. Det visar en omfattande internationell studie som pågår vid universitetet i Cardiff/England om sjömäns välbefinnande.

Att få gå iland och hålla kontakten med familjen står högt på sjömäns önske­lista, enligt studien. Självklara rättig­heter, kan tyckas, men samma undersökning visar att så långt ifrån alltid är fallet. De 4000 enkätsvar som inkommit visar att 64 procent inte varit iland de senaste åtta veckorna före undersökningstillfället. För den tredjedel som varit av fartygen hade besöket varit i, två timmar i snitt, en majoritet hade inte kommit längre än till närmaste telefonkiosk.

De glesa hamnbesöken uppgavs främst bero på korta liggtider, hög arbetsbelastning, bristande information om hamnarna, avsaknad av transport samt restriktioner på grund av ISPS-koden. Många upplevde att de var fast på fartygen och jämförde tillvaron ombord med att sitta i fängelse, och arbetet sågs som en uppoffring för att ge familjen hemma en drägligare tillvaro.
Undersökningen visar också att möjligheterna att hålla en tät kontakt med nära och kära är begränsad. Av de över 100 rederier och managementbolag som är representerade i rapporten, var det bara ett enda som erbjöd sina anställda ett personligt mejlkonto.

Ombord besök uppskattas
Åtta av tio hade ingen tillgång alls till mejl, även om befäl hade det något bättre. Också bland dem som hade mejl fanns ett utbrett missnöje. Begränsningar i antalet e-brev som tillätts skickas och längden på dem störde, och många upplevde att mejlen inte var privat. Vissa sjömän fick betala, inte bara för de mejl de skickade utan också för den e-post de tog emot.
Enligt undersökningen är besök från olika landorganisationer uppskattade ombord. Sju av tio uppgav dock att de inte haft besök av någon under sitt nuvarande kontrakt. Besöksfrekvensen berodde delvis på i vilken fart och vilka regioner man gick, och de som befann sig i exempelvis Västeuropa och Nordamerika hade fler besök än andra. Landkontakterna var också fler inom den kustnära sjöfarten.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook