Dag: 14 september, 2007

Vaktgående sex om sex är farligt. Sömnbrist skapar trötta och okoncentrerade befäl som utsätter både sig själva och andra för stora risker. Det visar…
En extra nattvila då och då behövs för att orka jobba sex om sex. Det säger forskarstudenten och sjökaptenen Fredrik Hjorth om sin pågående…
Reglerna om rökning ombord är så svårtolkade att inte ens berörda myndigheter vet vad som gäller. Men enligt Sjöfartsverket ska ingen på svenskflaggade fartyg…
Isolerade och ensamma upplever många sjömän sina fartyg som fängelser. Det visar en omfattande internationell studie som pågår vid universitetet i Cardiff/England om sjömäns…