Arbetsmiljölagen är den största förändringen

Så har det blivit dags för mig att skriva min sista SAN-spalt. Jag kan inte undgå att reflektera över vad som hänt dom sex åren som jag varit med i bilden. Det som inneburit störst förändringar för sjöfarten är givetvis införandet av arbetsmiljölagen. Det har varit en utmaning att utbilda närmare 300 seniorbefäl inom systematiskt arbetsmiljöarbete.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Så har det blivit dags för mig att skriva min sista SAN-spalt. Jag kan inte undgå att reflektera över vad som hänt dom sex åren som jag varit med i bilden.
Det som inneburit störst förändringar för sjöfarten är givetvis införandet av arbetsmiljölagen. Det har varit en utmaning att utbilda närmare 300 seniorbefäl inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Mitt bestående intryck av de kurserna är bl.a. deltagarnas positiva inställning till det arbete som förelåg dem och de givande diskussioner vi hade om arbetsmiljö i stort, såväl psykosocialt som mer operativt. SEKO har ju sedan lång tid tillbaka bedrivit liknande kurser för skyddsombud med stor framgång. SAN har även återupptagit de givande SAN-konferenserna, även om ingen sådan hålls i år av logistiska skäl. Konferenserna har varit välbesökta och erhållit mycket positiv återkoppling, glädjande!

Många av de ämnesområden som avhandlats inom ramen för konferenserna forskas det fortsatt i, såsom exempelvis buller och vibrationer, kosthållning och motion ombord, utmattning och arbetsfördelning. SAN-tidning har genomgått en genomgripande förändring, såväl visuellt som kvalitetsmässigt. Vår redaktör Linda Sundgren gör ett fantastiskt jobb med varje utgåva, och SAN NYTT är numera en publikation som jag tror läses med stigande intresse såväl ombord i fartygen som på rederikontoren.

I nuläget står vi inför en färdig revision av vår arbetsmiljömanual på svenska och engelska som skall omarbetas. Ändringar  kommer att sändas ut till samtliga pärminnehavare. Vår redaktionella kommittè inom SAN har gjort ett gott arbete med detta material för att tillse att manualen löpande hålls uppdaterad. Använd er av manualen för att tillse att ni befinner er på en säker arbetsplats!
Slutligen, glöm inte att en process som påbörjas i en ände aldrig är avslutad förrän cirkeln är sluten och en återkoppling till den ursprungliga problemställningen gjorts. Det finns bra verktyg att arbeta med i detta sammanhang, exempelvis Insjö-rapporteringen, som inte enbart hanterar närsituationer och haverier utan även har plats för arbetsmiljörelaterade frågor.

Jag går nu vidare till nya utmaningar inom svensk sjöfart och vill då passa på att tacka er alla för den tid som varit samt önska min efterträdare lycka till framgent.

Pieter Sprangers
Ordförande, SAN

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook