Bättre kommunikation vid brandbekämpning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fartyg ska ha minst två portabla radio-telefoner med tvåvägskommunikation för varje brandgrupp ombord. Det tillägget (paragraf 10,4) gjordes nyligen i Solas reglering 11-2/10, vid en säkerhets-konferens i International maritime organization, IMO.

(Safety4sea)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook