Dag: 28 mars, 2018

Arbetsmiljöverket har cirka 2 300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Nu föreslår myndigheten en kraftig minskning av antalet regler i syfte att förenkla hanteringen. Kraven…
Sjömansservice bildades 1948, i köl-vattnet av andra världskriget. Idag drivs verksamheten av Sjöfartsverket med anläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö men också i flera…
Fartyg ska ha minst två portabla radio-telefoner med tvåvägskommunikation för varje brandgrupp ombord. Det tillägget (paragraf 10,4) gjordes nyligen i Solas reglering 11-2/10, vid…
Statens haverikommission (SHK) är en myndighet som har till uppgift att från säkerhets-synpunkt utreda alla typer av allvarliga civila eller militära olyckor och tillbud,…
En olycksutredning som publicerats av en utredningsmyndighet skickas till FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) där den bland annat hanteras av en arbetsgrupp. I…
Transportstyrelsen har under året fått in rapporter om både passagerare och besättning som hamnat i vattnet i samband med arbete ombord eller vid ombord-…
Den film som producerats inom sjöfartsuppropet #lättaankar finns tillgänglig på nätet. Du hittar den på https://www.youtube.com/watch?v=1CJsecEs7A8….
Från och med i år kan du prenumerera på San-nytt även i digital form. Gå in på vår hemsida san-nytt.se och fyll i dina…