Statens haverikommission

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Statens haverikommission (SHK) är en myndighet som har till uppgift att från säkerhets-synpunkt utreda alla typer av allvarliga civila eller militära olyckor och tillbud, oavsett om de inträffar i lands, till sjöss eller i luften. Pågående och publicerade utredningar om civil sjöfart finns att tillgå på SHK:s hemsida: havkom.se/

Publicerade slutrapporter civil sjöfart 2017

Grundstötning med segelfartyget Zjawa IV vid Falsterborev.
Händelsedatum: 2016-12-05. S-203/16

M/V Askoe – Grundstötning vid Hässelby strand.
Händelsedatum: 2016-12-09. S-205/16

Ragna – förlisning väster om Öckerö
Händelsedatum: 2017-06-05. S-85/17

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook