Personer som fallit överbord

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har under året fått in rapporter om både passagerare och besättning som hamnat i vattnet i samband med arbete ombord eller vid ombord- och landstigning. Vid ett tillfälle låg en mindre torrlastare till kaj i norra Sverige och besättningen jobbade med öppning av lastluckor och färdigställande för lossning. Det var rejält kallt och hade blåst en del på resan så det var isigt och halt ombord. En besättningsman jobbade uppe på en lastlucka. När han skulle klättra ner halkade han och for ut över sidan på fartyget och landade på isen. Mannen slog sig rejält, men gick inte igenom isen. Det var inte möjligt att klättra ner och hämta honom utan han fick lyftas upp med en kran då risken att gå igenom isen var för stor. Mannen klarade sig med frakturer i ansiktet och kunde återvända till fartyget efter att ha undersökts på sjukhus.
SHK publicerade i mars 2017 en rapport om fartyget Nordic Stani där en besättningsmedlem skulle utföra ett jobb där han var tvungen att klättra upp på lastluckorna. Mannen försvann och utredningen drog slutsatsen att han på något sätt trillat från lejdaren eller från lastluckorna över sidan på fartyget och försvunnit.
Att halka eller snubbla är en inte alltför ovanlig händelse. Det leder ofta till personskador och trillar man överbord finns det stor risk att det slutar riktigt illa för den drabbade.
I båda dessa fall har en besättningsman klättrat upp på en förhöjd del av lastdäcken där det saknas fallskydd, utan någon form av säkring, och sen tappat fäste eller grepp och trillat så illa att de gått över räckverken. Att göra riskbedömningar både i samband med skyddsronder och i det dagliga arbetet är en viktig del av det proaktiva säkerhetsarbetet ombord på ett fartyg.

Skärgårdstrafiken
Även i den svenska skärgårdstrafiken har vi haft ett par fall där personer trillat i vattnet. Vid ett tillfälle låg ett mindre passagerarfartyg och tryckte mot kajen samtidigt som man tog ombord passagerare. En ny befälhavare övningskörde och det blåste en del. Fartyget gled ut något från kajen varvid landgången gled av fartyget och två passagerare trillade i vattnet mellan fartyget och kajen. Det var relativ kallt både i luften och vattnet och passagerarna blev nedkylda och ådrog sig mindre skrapsår. De kunde lyckligtvis fiskas upp ur vattnet nästan omedelbart med hjälp av besättning och andra passagerare.
Vid ett annat tillfälle skulle en passagerare gå ombord på ett mindre passagerarfartyg för att åka till jobbet. Vid ombordstigningen rörde sig fartyget varvid passageraren tappade fotfästet. Denne slog i hakan och armen och trillade sedan i vattnet. Även i det här fallet fick den olycksdrabbade hjälp upp ur vattnet och tog sig sedan till sjukhus för omplåstring och kontroll på grund av nedkylning.
Gemensamt för båda fallen är att färjorna inte lyckats hålla sin position i samband med ombordtagande av passagerare. Det är alltid ett tidspressat jobb att köra trafik enligt tidtabell, men det gäller att vara noggrann med uppsikt och rutiner när passagerare ska förflytta sig mellan land och fartyg.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook