Bättre sam-arbete

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under ledning av Transportstyrelsen har sjöarbetsmarknadens parter enats om att försöka få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på svenska fartyg. Arbetet drivs av ett samråd bestående av Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Svensk sjöfart och Sarf (Sjöfartens arbetsgivareförbund). I vår ska arbetet vara slutfört med utbildnings- och stödmaterial till ombordanställda, redare och Transportstyrelsens inspektörer.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook