Dag: 10 december, 2018

Under årets första nio månader rapport-erades 156 piratattacker och väpnade rån mot fartyg runt om i världen. Det kan jämföras med 121 attacker under…
Den 21 augusti trädde en ny föreskrift om hygieniska gränsvärden ikraft (Afs 2018:1). Förändringarna baseras på ett EU-direktiv om hälsovådliga ämnen. Exempel på ämnen…
Under ledning av Transportstyrelsen har sjöarbetsmarknadens parter enats om att försöka få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på svenska fartyg. Arbetet drivs av ett…
I branscher med ett historiskt arv av manlig dominans krävs ofta större insatser än i andra näringar för att öka jämställdheten. Det menar Eva…
År 2017 var ett relativt normalt år för svensk sjöfart. Det rapport-erades 231 händelser totalt varav 40 tillbud och olyckor. Av dessa kategoriserades 163…
Under ledning av Arbetsmiljöverket har en ny verktygslåda tagits fram för att hjälpa arbetsgivare att skapa säkrare och mer hälsosamma arbetsplatser. Det handlar om…
Genom praktiska övningar får besättningarna på Sjöfartsverkets fartyg reflektera över frågor om jämställdhet och social arbetsmiljö. Det berättade myndighetens rederidirektör under sitt anförande på…