”Låt inte arbetet stanna vid överenskommelser iland”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Årets San-konferens kom att präglas av öppenhet och ett stort mod kring känsliga frågor. En av dem som banat väg för denna uppriktighet är sjökocken och kriminologistudenten, Frida Wigur, som startade #lättankar. Genom att lyfta problemen med kränkningar och trakasseri-er har hon inte bara visat behovet av att arbeta med dessa frågor utan också att det faktiskt går att prata om det på ett konstruktivt sätt. Under konferensen tog även flera rederier plats på scenen och delade med sig av sina interna brister och konstruktiva åtgärder, vilket var glädjande. Positivt var också att prefekten för Sjöbefälsskolan i Kalmar tillstod att lärosätet inte gjort tillräckligt för att motverka kränkningar mot sjöbefäls-studenter under deras praktiker ombord. Nu planerar skolan en heldag om jämställdhet i alla dess olika former och faller den väl ut kan det bli ett årligt återkommande event. Men även om det finns flera goda exempel i arbetet mot trakasserier och kränkningar, kanske fler än någonsin tidigare – återstår en hel del arbete. Bara häromdagen berättade en av administratörerna bakom #lätta-ankar, att de nyligen frågat Facebookgruppens medlemmar vad som hänt ute på fartygen efter metoo-uppropen. De fick mängder av svar där vissa upplevde att stämningen ombord blivit bättre och att rederierna tog frågan på allvar. Men många vittnade också om att de kollegor som betedde sig dåligt innan uppropet nu blivit ännu värre och kvinnor får utstå trakasserier, just på grund av metoo. Man kan därför hoppas att engagemanget mot kränkande särbehandling inte stannar vid överenskommelser mellan sjöfartsaktörer iland och utan drivs
vidare – ända ut till fartygen.

Linda Sundgren/redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook