Praktiska övningar öppnar upp för samtal

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Genom praktiska övningar får besättningarna på Sjöfartsverkets fartyg reflektera över frågor om jämställdhet och social arbetsmiljö. Det berättade myndighetens rederidirektör under sitt anförande på San-konferensen.

– Jag är själv sjökapten och har jobbat på både färja och lastbåt och alltid tyckt att vi ska försöka få fler kvinnor till sjöfarten. Då blir man otroligt upprörd när man hör att unga kvinnor som söker sig till branschen blir utsatta av män som inte vet hur man beter sig, säger han.

Med stöd av företagshälsan Previa och Sjöfartsverkets interna HR-avdelning startade förra året ett förbättringsarbete i myndigheten. Bland annat hålls utbildningar och workshops med fartygsbesättningarna med praktiska övningar och diskussioner om trakasserier och socialt beteende. I en övning låter man två sidor i rummet representera varsitt påstående. Övningsledaren ger ett påstående och sedan väljer deltagarna att gå till den sida som bäst representerar den egna åsikten. Man kan också ställa sig i mitten, om man känner ”varken eller”.
Exempel på påståenden som ingår i övningen är ”Sverige är ett jämställt land” eller ”På Sjöfartsverket förekommer inga sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling”.

– Jag har inte själv varit med under de här övningarna, men jag vet att det öppnat upp för riktigt bra diskussioner. Vi har överlag fått positiv respons från dem som deltagit, säger Peter Fyrby.

Långsiktigt arbete
Han säger att jämställdhetsarbetet i Sjöfartsverket har kommit en bit på väg. Inte minst därför att man nu har hittat metoder för att ta sig an de här typen av frågor på ett konkret sätt, både ombord på fartygen och i landorganisationen.

– Även tidigare har likabehandling varit en stående fråga under våra samverkansmöten, men det har varit väldigt svårt att få material till den punkten. Nu har vi genom övningar fått igång samtalen, säger Peter Fyrby.

Men han konstaterar också att förändringsarbetet är långsiktigt och kommer att ta tid. Samtliga som arbetar på rederiets fartyg har ännu inte gjort övningarna. Man håller också på att försöka hitta ett sätt att kontrollera vilka effekter som vidtagna åtgärder faktiskt ger.

Mätverktyg
– Vi måste ha någon form av mätverktyg för att säkerställa att det vi gör också bidrar till att skapa ett bättre samarbetsklimat, säger Peter Fyrby.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook