Mottagarna av San-priset: Kränkningar är en säkerhetsfråga

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tillsammans startade de det omfattande arbetet mot trakasserier och kränkningar till sjöss som påverkat en hel bransch. I oktober förärades de Sans arbetsmiljöpris för sina omfattande insatser.

Det hela började den 27 november 2017 när skeppskocken Frida Wigur startade sjöfartens metoo-upprop #lättankar (se San-nytt nr 1-
2018). Redan samma dag blev sjökaptenen Linda Svenson, som tjänstgör som styrman på isbrytarna, ansluten till gruppen. Dagen efter bjöds även Cajsa Jersler Fransson in, sjökapten som numera jobbar på Sjöfartsverket. Under det dryga år som passerat har de tre både delat med sig av egna erfarenheter av kränkningar och härskartekniker liksom stöttat andra i branschen som upplevt liknande saker. De har låtit producera en film där kvinnor vittnar om allt från verbala kränkningar till regelrätta övergrepp och som rönt stor uppmärksamhet. De har föreläst i en mängd olika sammanhang, deltagit i konferenser och ställt upp på en rad intervjuer, allt för att försöka åstadkomma en förändring.

– Jag är så otroligt trött på härskartekniker och kränkningar att det står mig upp i halsen, säger Linda Svenson. Men jag vill också poängtera att vi inte gör det här för att vi har något emot män. Vi gör det därför att vi vill att alla ombord ska få ett bättre arbetsklimat och för att få stopp på kränkande särbehandling.

Frågan lever vidare
San-pristagarna var inte de första att uppmärksamma problemen med övergrepp och trakasserier inom sjöfarten. Men till skillnad från tidigare gånger har man lyckats hålla frågan levande över tid. Man har lyckats hålla frågan levande över tid och hittat former för att fortsätta driva arbetet framåt.

– Jag tror det hänger samman med att vi jobbar brett och har involverat så många, säger Cajsa Jersler Fransson. Utöver allting som görs här hemma drivs de här frågorna i Wista (Women’s International Shipping & Trading Association, red anm) som har representanter över allt inom sjöfartsbranschen och som verkar internationellt.

Alla tre känner de andra som blivit utsatta och de har själva erfarenheter av trakasserier och kränkningar. Vid något tillfälle har det varit mycket grovt, som när en manlig kollega kommit insmygandes i hytten nattetid. Betydligt oftare har de mötts av nedsättande kommentarer, härskartekniker och verbala påhopp.

– Man kan tycka att man har en härlig jargong på en arbetsplats, sa Frida Wigur i sitt tacktal vid mottagandet av San-priset. Men det är så lätt att skämten eskalerar och går över gränsen till när det inte är roligt längre. Och man vet precis när det händer, det känns i hela kroppen.

Under det gångna året har ett stort antal personer och organisationer anslutit sig till förändringsarbetet. En partsgemensam arbetsgrupp har bildats liksom en styrgrupp bestående av rederier, myndigheter, organisationer och sjöfacken. Och behovet av åtgärder är fortsatt stort. När medlemmarna i Facebookgruppen #lättaankar nyligen fick frågan vad som hänt ute på fartygen, blev svaren nedslående.

– Vi får in mängder av rapporter och tjejerna säger ungefär samma sak, att de kollegor som var bra innan är fortsatt bra och de som var dåliga har blivit sämre. De får slängt ”metoo” efter sig och hör kommentarer om att det vore bättre om det inte fanns kvinnor alls ombord så att man slapp riskera att bli oskyldigt anklagad. Men allt är inte negativt. Vi får också höra om båtar där klimatet ombord blivit bättre och om rederier som tar problemen på allvar, säger Linda Svenson.

För San-pristagarna handlar det närmast om att förmå fler rederier att ansluta sig till förändringsarbetet och inte bara låta det hanteras av branschföreningen Svensk sjöfart. Och man vill nå ut till besättningarna på fartygen. En socialt ohälsosam och kränkande arbetsmiljö handlar om betydligt mer än bara trivsel, det är också en säkerhetsfråga, säger Cajsa Jersler Fransson.

– Den som känner sig rädd och osäker vågar kanske inte ifrågasätta felaktiga beslut eller ta egna initiativ, även om de borde. Det finns också en självmordsrisk för den som blir utsatt.

Prissumman, 15 000 kronor, planerar de på något sätt låta komma medlemmarna i Facebookgruppen #lätta-ankar till del. Eventuellt genom webbaserade föreläsningar eller en seminariedag.

San-priset: juryns motivering

Vinnarna av årets SAN-pris går till tre personer som med mycket mod och kraft skapat en grogrund för positiv förändring i hela sjöfartsbranschen. Hösten 2017 skakades världen av berättelser om sexuella trakasserier i #metoo-upproret. Sjöfartsbranschen var länge tyst, men tack vare de nominerade personerna lyftes över 1000 berättelser från branschen. På ett effektivt sätt belystes det som inte står rätt till och därigenom har de nominerade personernas handlingar lett fram till att ett långsiktigt, branschövergripande arbete startat med syftet att inte en enda människa i sjöfartsbranschen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling. Tack vare de nominerade personerna har sjöfartsbranschen gemensamt lagt ut sin rutt som pekar mot en ljus framtid med bättre arbetsmiljö, jämlikhet och inkludering – för alla människor inom sjöfarten.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook