Befälhavaren nyckelperson för bättre arbetsmiljö

Hängivna skyddsombud är bra, men för att arbetsmiljöarbetet ska gå framåt krävs också kunniga och engagerade befälhavare. Det säger Karl-Arne Johanson på Seko sjöfolk som hoppas mycket på en ny arbetsmiljöutbildning som utvecklats inom San.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Hängivna skyddsombud är bra, men för att arbetsmiljöarbetet ska gå framåt krävs också kunniga och engagerade befälhavare. Det säger Karl-Arne Johanson på Seko sjöfolk som hoppas mycket på en ny arbetsmiljöutbildning som utvecklats inom San.

Skyddsombud har efter sina två utbildningsveckor god kunskap om vad arbetsmiljölagen kräver och de vet hur ombordarbete utförs på ett säkert sätt. Men för att kunna förändra och förbättra arbetsmiljön behövs också ett fungerande samarbete mellan skyddsombud och befälhavare.
– Ett bra ledarskap är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Utan befälhavarens stöd kommer ingenting att bli bättre, säger Karl-Arne Johansson.

Befälhavaren behöver vara lyhörd och intresserad av att besättningen ska ha en bra arbetsmiljö, menar Karl-Arne. Men denne måste också ha kunskap om vad god arbetsmiljö är för något. Enskilda rederier ser till att utbilda sina befäl i arbetsmiljö men på högskolorna har ämnet hittills haft låg prioritet.
– Utbildning är A och O och enligt lagen är befälhavaren skyldig att kunna det som står i arbetsmiljölagen. Men på sjöbefälsutbildningen får studenterna knappt någon utbildning alls i de här frågorna, och det är långt ifrån alla som faktiskt vet vad som krävs av dem. Sen är det givetvis viktigt att även de som jobbar med det här på rederi­kontoren i land vet vad det handlar om så att de kan stötta och hjälpa på ett bra sätt.

Inom San har man arbetat fram en modell till en grundläggande arbetsmiljö­utbildning för befäl och nyckelpersoner i land. Enligt nämndens förslag ska kursen leda till ett certifikat med krav om regelbunden uppdatering.
Förslaget har skickats vidare till Transportstyrelsen, de sjöfackliga förbunden samt redareföreningen för påseende och kommentarer.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook