Bekvämlighetsflagg

Internationella transportarbetarfederationen, ITF, pekar ut 32 nationer som innehavare av så kallad bekvämlighetsflagg. Grundkriteriet för en bekvämlighetsflagg är att fartyget är flaggat i ett annat land än det där ägaren finns.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Internationella transportarbetarfederationen, ITF, pekar ut 32 nationer som innehavare av så kallad bekvämlighetsflagg.
Grundkriteriet för en bekvämlighetsflagg är att fartyget är flaggat i ett annat land än det där ägaren finns. Därut­över bedöms en bekvämlighetsflagg enligt ­följande kriterier:

  • Antal utländska fartyg i registret.
  • Förmåga och vilja hos flaggstaten att se till att minimikraven på social standard uppnås.
  • Efterlevnad av ILO-konventioner.
  • Säkerhet samt arbets- och boendemiljö ombord.
  • Redan vid Världskongressen i Oslo 1948 startade ITF sin kampanj mot bekvämlighetsflaggen.

Det övergripande målet är att helt avskaffa bekvämlighetsflaggen men också att skapa välfungerande regelverk för sjöfartsindustrin och förhindra exploatering av sjömän.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook