Brand

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den brand som ledde till att fyra besättningsmedlemmar avled ombord på bogserbåten Zeus i Sölvesborgs hamn i september 2015, har utretts och rapport publicerats av den polska haverikommissionen i samarbete med Statens haverikommission. Där finns ett antal punkter att ta lärdom av för redare och sjömän i allmänhet, men i synnerhet de som seglar på ett liknande tonnage. Branden uppstod troligen i ett stycke tyg som kom i kontakt med en gammaldags glödlampa som skapar betydligt mer värme än dagens moderna lågenergilampor. Då fartyget var av äldre modell är kraven på de material som används i inredningen inte lika höga som på modernare fartyg (i Sverige nationella fartyg som omfattas av brandskyddsregler innan Sjöfartsverkets föreskrift 1970 A:13), likaså är kraven på branddetekterings- och släckutrustning lägre. Detta medför att det ombord på liknande fartyg finns en större risk att en eld sprider sig och bildar giftiga gaser än på modernare fartyg samtidigt som möjligheten att detektera elden, rädda besättning och bekämpa elden är lägre. Tre av de fyra besättningsmedlemmar som avled hade vaknat och troligen försökt ta sig ut men omkom av de giftiga gaser som bildades av elden, detta är en oerhört viktig punkt att ta med sig från händelsen då det pekar på vikten av att varnas i tid. Det går inte att nog framhålla betydelsen av moderna brand- och rök- detekteringssystem ombord på fartyg, även på äldre fartyg som inte omfattas av samma tekniska krav som modernare fartyg gör. Det är också viktigt att hålla brandövningar enligt de rutiner som finns så att eventuella svagheter upptäcks i systemet och att alla i besättningen vet hur de ska agera om olyckan är framme.

Rapporten finns att läsa på SHK:s hemsida: http://www.havkom.se/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook