Bred uppslutning mot trakasserier

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Svensk sjöfarts vd, Rikard Engström, säger att han enbart fått positiva reaktioner från föreningens medlemsrederier efter uppropet #lättaankar.

Rikard Engström var på plats när branschföreträdare samlades i Kalmar för ett möte om uppropet mot sexuella trakasserier inom sjöfarten. Han säger att han är glad över sjöfartskvinnornas metooupprop och ger en eloge till alla de som delat sina upplevelser.
– Jag tycker det är ett strålande initiativ. Det är fantastiskt att man orkat träda fram och berätta. Även om jag förstås kände till att sjöfarten inte är förskonad för den här sortens trakasserier blev jag, och många med mig, överraskade av såväl omfattningen som hur grova en del brott varit.
Att det här inte är ett problem specifikt för sjöfarten har det stora antalet upprop tydligt visat, men Rikard Engström tror att sjöfarten ändå kan vara mer drabbad än många andra branscher.
– Fartyg är mansdominerade arbetsplatser där man bor och arbetar tätt ihop på en relativt liten yta och inte sällan under flera veckor i sträck. Det kan nog öka riskerna. Men framför allt är trakasserierna ett utbrett samhällsproblem som vi måste försöka lösa tillsammans och där ska sjöfarten göra sin del.
Enligt Rikard Engström finns ett stort intresse bland svenska rederier att komma till rätta med de här problemen. Under 2015 togs ett initiativ till en gemensam handlingsplan mot trakasserier och mobbning sedan flera kvinnliga studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar vittnat om kränkningar under sin praktik ombord. Den handlingsplanen ska man nu gå vidare med och utveckla, säger
Rikard Engström som vill se mer förebyggande åtgärder.
– Att ta hand om problem som uppstått är viktigt, men det är än viktigare att minimera sannolikheten för att problemen faktiskt ska uppstå över huvud taget. Många rederier jobbar redan aktivt med de här frågorna, men man kan självklart alltid göra mer. Jag tror man behöver fundera över vad man får och inte får göra och vilken jargong som är acceptab-el. Sedan kommer det alltid att finnas människor som beter sig olämpligt på olika sätt, det kommer vi inte ifrån, men vi ska få ner det här på en miniminivå.

”I allas intresse”
Att försöka komma till rätta med de problem som #lättankar vittnar om ligger i allas intresse, menar Rikard Engström.
– Det handlar om vilken typ av arbetsmiljö vi vill ha och vilken typ av arbetskraft vi vill kunna rekrytera. Det finns flera anledningar att jobba med de här frågorna, utöver de allmänmänskliga och personliga.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook