Byråkratsafari eller lätt att göra rätt?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Så var de äntligen här, Transportstyrelsens uppdaterade föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg. Jag måste erkänna att jag är lite kluven. Äntligen har vi samma regler för organisatorisk och social arbetsmiljö för de som arbetar på svenskflaggade fartyg som övriga arbetslivet. Vi har också samma gränsvärden för farliga ämnen. Ett litet tag. Just reglerna om hygieniska gränsvärd-en är de som ändras oftast så det är mer regel än undantag att svenska sjömän har sämre skydd än andra.

Samtidigt har gränserna för tillåten buller-nivå anpassats till internationella krav. I praktiken innebär det att den tillåtna ljudtrycksnivån, som följer en logaritmisk skala, i kontrollrum mer än fördubblas och höjs med tio gånger i maskinrum och verkstäder. Transportstyrelsen menar att det kan behövas kraftigare hörselskydd för att minska risken för hörselskada men tar inte hänsyn till andra effekter som även buller under gränsvärdena har på hälsa, kommunikation och behov av hörselvila.

Det finns en poäng med att ha enhetliga arbetsmiljöregler men vilka regler ska vi anpassa oss till? Majoriteten av de som finns i svenska sjömansregistret arbetar på någon av våra färjor med service. Är det då rimligt att sänka vår ambitionsnivå och anpassa oss efter de regler som gäller för den internationella sjöfarten? Eller bör vi låta de som arbetar på svenska fartyg få samma arbetsmiljöregler som de som arbetar iland?

Vi ser nu en otroligt snabb förändringstakt i arbetslivet. Vi behöver ett regelverk som medger en snabb omställning till nya villkor och utmaningar. Med dagens system är det en djungel för sjöfartens arbetsgivare, arbetsmiljöombud och arbetstagare att veta vad som gäller eftersom det skiljer mellan land- och sjöanställda och beroende på fartygstyp. Under 2020 kommer dessutom Arbetsmiljöverket att besluta om en helt ny regelstruktur. Om vi inte anpassar oss efter den kommer regelverket att bli nästintill omöjligt att följa och det är nu hög tid för sjöfarten att fundera över vad som krävs för att hänga med i utvecklingen.

Det måste bli enklare att hitta rätt och förstå regelverket – det är en förutsättning för att kunna göra rätt. Det handlar inte om att uppfylla paragrafer utan om bättre arbetsförhållanden där ingen gör illa sig och ingen blir sjuk på grund av jobbet.

Cecilia Österman/forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook