Dag: 17 september, 2019

Arbetsmiljöverkets buller- och ljusappar har uppdaterats. Störande buggar har rensats ut och vissa nya funktioner lagts till. Det här skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida….
Den 11 juli inträffade en explosion och brand i maskinrummet på TT-Lines svenskflaggade ropax-fartyg Peter Pan på väg från Trelleborg till Travemünde. Enligt uppgift…
Nu omfattas även sjöfarten av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Därmed har de tidigare rekommendationerna om organisationens utformning blivit bindande föreskrifter och…
Höjda bullernivåer, hårdare reglering av minderårigas arbete och en ny föreskrift om elektromagnetiska fält. Den första augusti sjösatte Transportstyrelsen nya föreskrifter om arbetsmiljön på…
I somras gjorde svenska forskare mätningar av inneluften på ett LNG-drivet tankfartyg. Resultaten är under analys, men intervjuer med besättningen och preliminära provresultat tyder…
Ljust, mindre buller och fritt från diesellukt och oljekladd. Gasdriften på Destination Gotlands nya färja M/S Visborg gör att man slipper flera av de…