OSA-föreskriften gäller även till sjöss

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu omfattas även sjöfarten av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Därmed har de tidigare rekommendationerna om organisationens utformning blivit bindande föreskrifter och två andra föreskrifter försvinner.

Drygt tre år efter att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) började gälla iland trädde den ikraft även för sjöfarten den första augusti i år. Den nya föreskriften syftar till att göra regler om psykisk ohälsa i arbetslivet enklare att följa och de tidiga-re rekommendationerna som rör arbetets organisation har omvandlats till bindande föreskrifter.

Gamla föreskrifter försvinner

– Jag tycker det är bra att man slagit samman den organisatoriska arbetsmiljön med den sociala, säger Christina Östberg, arbetsmiljöhandläggare på Transportstyrelsen. Många gånger kan det vara problem med hur arbetet är organiserat som leder till att folk mår dåligt.

I det praktiska arbetet medför föreskriften framför allt två förändringar. Dels måste arbetsgivaren försäkra sig om att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling. Dels ska mål införas som främjar en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Målen ska vara kända för arbetstagarna och dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. I och med att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (Afs 2015:4) trätt ikraft försvinner föreskriften om kränkande särbehandling i arbetslivet (Afs 1993:17) samt psykiska och sociala aspekter av arbetsmiljön (Afs 1980:14). På Arbetsmiljöverkets hemsida, av.se, finns korta informationsfilmer och stödmaterial om OSA-föreskriften.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook