Explosion på svenskt fartyg

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 11 juli inträffade en explosion och brand i maskinrummet på TT-Lines svenskflaggade ropax-fartyg Peter Pan på väg från Trelleborg till Travemünde. Enligt uppgift på rederiets hemsida ska händelsen ha utlösts av en mekanisk skada på en av fartygets fem dieselgeneratorer. Besättningen lyckades släcka branden och ingen person kom till skada.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook