Svensk flagg fortsätter dala på vita listan

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sverige fortsätter att tappa placeringar på Paris MOU:s vita lista som varje år rankar världens fartygsnationer. Svensk flagg är nu nere på en 16:e plats, efter länder som Frankrike, Tyskland, Irland och Singapore. Under fem års tid låg Sverige bland de fem bästa på listan men har sedan halkat neråt och börjar nu närma sig en mittenplacering av de 41 länder som finns upptagna på den vita listan. Rankingen är baserad på antalet fartygsinspektioner i relation till antalet kvarhållna fartyg. Under den senast sammanställda inspektionsperioden (1 juli 2017 till 30 juni 2018) genomfördes 299 inspektioner av svenskflaggade fartyg inom Paris MOU-regionen (Europas kuststater samt Kanada). Av dem kvarhölls tre stycken. På Paris MOU:s grå lista återfinns länder som Iran, Indien och Marocko liksom USA och Schweiz. Den svarta listan omfattar de flaggstater med sämst inspektionsresultat och flest kvarhållna fartyg. I år återfinns 14 länder på den svarta listan. I botten finns önationen Togo samt Republiken Kongo. Av 486 inspekterade fartyg under Togoflagg blev 92 kvarhållna medan Kongo hade 98 inspektioner och 26 kvarhållna fartyg.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook