Chef och kompis – självklarhet ombord

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att trivas är viktigt för både arbetet och stämningen ombord. Det sa Anneli Borg, överstyrman hos ACL, när hon talade under rubriken att leda och leva ombord. 

En vanlig fråga för chefer iland är om man bör vara kompis med personalen eller inte. För fartygsbefäl är det inte en fråga man behöver fundera över, konstaterade Anneli Borg När man arbetar och lever tillsammans på en begränsad yta under veckor i streck är det självklart att även chefen måste ingå i den sociala gemenskapen utanför arbetstid.

– Min uppfattning är att ju bättre man känner varandra desto enklare är det att jobba ihop. Men det betyder inte att den som är befäl har några problem att ta ledarrollen och säga ifrån när det behövs, sa hon. 

Som chef är det också viktigt att komma ihåg att ge beröm.

– Om besättningen sliter för att allt ska fungera när vi kommer till nästa hamn är det ingen annan än vi ombord som vet hur mycket arbete som lagts ner. Därför är det jätteviktigt att berömma och uppmuntra dem som engagerar sig och tar ansvar, särskilt när man gör något som egentligen ligger utanför ens ansvars-område.

Husmorsknep

Något Anneli har jobbat mycket med är att skapa bra sammanhållning ombord, inte minst mellan rederiets filippinare som går på tap-avtal och svenskarna. Med åren har hon hittat sätt att föra dem närmare varandra.

– Jag brukar se till att sätta dem på lite tyngre jobb som kräver att man är två. Det är ett husmorsknep som jag vet fungerar, sa hon.

Andra metoder för att öka sammanhållningen inom den 25 man starka besättningen är spel och lekar.

– Varje resa har vi en temakväll, exempelvis ett land eller ett årtionde. Vi klär ut oss och dukar långbord med anknytning till temat och sedan spelar vi spel och har tävlingar. Det här ger alla något att prata om och är väldigt uppskattat, sa hon.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook