Delarna och helheten

På senare år har begreppet arbetsmiljö genomgått en hälsosam utveckling. Insikten om att det handlar om så mycket mer än det vi tidigare fokuserade på har spritt sig; att arbetsmiljö omfattar hela människan och hur vi mår har blivit en allmänt vedertagen sanning.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vad är arbetsmiljö? Som svar på den frågan skulle många för bara ett tiotal år sedan ha nöjt sig med att räkna upp en rad fysiska betingelser som buller, vibrationer, kemikalier och oljor. Och de här frågorna är minst lika viktiga och aktuella att jobba med nu som då.
Men på senare år har begreppet arbetsmiljö genomgått en hälsosam utveckling. Insikten om att det handlar om så mycket mer än det vi tidigare fokuserade på har spritt sig; att arbetsmiljö omfattar hela människan och hur vi mår har blivit en allmänt vedertagen sanning. Mat, motion, sömn, trakasserier, alkoholvanor, ledarskap och allmän trivsel är något av det som numera har en given plats inom ramen för ett seriöst arbetsmiljöarbete.

Denna vidgade vy ger en mer komplett bild av verkligheten, och av dem som står i centrum för hela arbetsmiljöarbetet – de anställda. Det blir också allt tydligare att de olika delarna, de fysiska likväl som de psykosociala, är nära förbundna med varandra och att de tillsammans bildar en helhet. Åtskilliga studier visar att den som mår psykiskt dåligt, är stressad och äter fel löper större risk än andra att drabbas av, inte bara allehanda sjukdomar, utan också värk och skador. En alltför pressad arbetssituation och misstrivsel gör oss människor skörare, immunförsvaret försvagas och muskler och organ blir mer sårbara för påfrestningar. För att inte tala om hur olycksrisken ökar med exempelvis hög stress.

Att jobba med den psykosociala miljön kan däremot upplevas som svårare än att ta itu med det fysiska. Den är ofta mer svårgreppbar och otydlig. Men här och där pågår projekt som strävar efter att höja ombordkvalitén för personalen. Och bara det faktum att man idag oftare ser sambanden mellan det fysiska och det psykosociala, delarna och helheten, är i sig ett betydande steg framåt.

Linda Sundgren
redaktör, San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook