Effektiv riskhantering

Idag finns stora insikter om risker i arbetsmiljön ombord, men man är sämre på att omsätta det kunnandet i faktiska förbättringsåtgärder. Det var en av slutsatserna på höstens San-konferens.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Idag finns stora insikter om risker i arbetsmiljön ombord, men man är sämre på att omsätta det kunnandet i faktiska förbättringsåtgärder. Det var en av slutsatserna på höstens San-konferens.

Årets konferenstema, Effektiv riskhantering – nyckeln till en säker sjöfart, hade lockat ett 80-tal åhörare till ”Läppstiftet” i Göteborg. Först ut i talarstolen var San:s ordförande Lars Andersson som pratade om den mänskliga faktorn i samband med olyckor och vikten av förebyggande säkerhetsarbete. Han lämnade sedan över till Jörgen Zachau från Transportstyrelsens sjöfartsavdelning. Jörgen Zachau gav myndighetens syn på ämnet riskbedömningar och konstaterade självkritiskt att ”Vi på Transportstyrelsen är alldeles för dåliga på att sätta fokus på detta under våra inspektioner”. Men han lovade samtidigt bättring.
Hur man omsätter erfarenheter och lärdomar om säkerhet och arbetsmiljö i faktiska förbättringsåtgärder, berättade Lena Kecklund från MTO Säkerhet AB. Hon menade att man ofta är bra på att analysera situationer och hitta brister, men sämre när det kommer till att ta tillvara kunskapen och rätta till problemen.
Att riskbedöma den psykosociala miljön är något som många upplever som särskilt besvärligt. Men att det är fullt möjligt visade Anders Pousette från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin. Han berättade också att en dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och besvär i rörelseorgan. Även Elinor Gerle och Bo Lindgren, båda från Stena Line, var på plats för tala om hur de jobbar med de här frågorna i rederiet.

Underhållande och intresseväckande
Johan Högdén, dp (designated person) hos Transatlantic, höll ett underhållande och intresseväckande anförande om allas rätt till en bra och säker arbetsmiljö (läs mer om Johan sid 7).
Från Swedish Club Academy kom Martin Hernqvist. Han berättade bland annat om att försäkringsbolaget genomför en mycket omfattande enkätundersökning bland sjömän om arbetsmiljö till sjöss.
Sist ut var Cecilia Österman, doktorand vid Chalmers tekniska högskola och San-representant samt Tomas Lindberg från Shipgaz. Tillsammans presenterade de San:s nya arbetsmiljöutbildning som från den 24 oktober finns tillgänglig på san-nytt.se (läs mer på sidan 8).
Vid femtiden samlades åhörare och föreläsare kring en mingelbuffé i ”Läppstiftets” restaurang för en gemensam avrundning på dagen.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook