Explosion ombord ledde till svår brännskada

Då en kvinna passerade på kajen där ett fiskefartyg var förtöjt hördes en knall. En brinnande person kom ut ur en dörr i fartyget. Kvinnan skrek till personen att han skulle hoppa i vattnet, vilket han gjorde. Samtidigt påkallade hon uppmärksamhet från andra i närheten och man hjälptes åt att få upp den brände personen ur vattnet.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Då en kvinna passerade på kajen där ett fiskefartyg var förtöjt hördes en knall. En brinnande person kom ut ur en dörr i fartyget. Kvinnan skrek till personen att han skulle hoppa i vattnet, vilket han gjorde. Samtidigt påkallade hon uppmärksamhet från andra i närheten och man hjälptes åt att få upp den brände personen ur vattnet. Så småningom kom den skadade till sjukhus för intensivvård.

De materiella skadorna blev ganska små. Den skadade mannen höll på med att förbereda måleriarbete i maskinrummet. I samband med detta tvättade han de ytor som skulle målas med lösningsvätska eller diesel. Därmed har brandfarliga gaser spritts och till slut har en explosiv blandning uppstått i det dåligt ventilerade rummet. Antändningen har skett då elektrisk utrustning aktiverats, i detta fall startades en värmare.

Det finns all anledning att uppmärksamma riskerna i denna typ av till synes relativt riskfria arbete.

BSU 619/08

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook