Explosionsrisk i kylcontainrar

Det finns risk för explosion i kylcontainrar. Tre skilda händelser har inträffat, två i Vietnam och en i Brasilien, med tre dödsfall som följd.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

kylcontainerDet finns risk för explosion i kylcontainrar. Tre skilda händelser har inträffat, två i Vietnam och en i Brasilien, med tre dödsfall som följd. Dessutom har en olycka inträffat i USA, då köldmediet i en container självantände i kontakt med luft. Enligt Maersk, som utrett händelserna, har samtliga containrar reparerats i Vietnam under senaste året. Det antas att ett oäkta eller falskt köldmedium bildat en brännbar blandning då det blandats med olja eller luft.
Det uppskattas att 8 000 kylcontainrar servas eller repareras i Vietnam årligen. Enligt uppgift ska riskerna omfatta 7 000 containrar varav 1 000 är tagna ur trafik. Det rekommenderas att misstänkta containrar kopplas ur och hanteras varsamt tills de kan tas ur drift. För ytterligare upplysningar, kontakta Transportstyrelsens sjöfartsavdelning eller besök hem-sidan www.refrigerantid.com.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook