Falska och trasiga lotslejdare

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har gått ut med en Safety Alert om att falska MED-certifikat på lotslejdare är i omlopp. Förfalskningen är utfärdad inom ramen för det marina utrusningsdirektivet 2014/90/EU och rattmärkningen.
Bureau Veritas Marine & Offshore SAS har inte utfärdat detta MED-certifikatet och tillverkare är inte Marine Safety Supplies Ltd. Om en lotslejdare med certifikat av denna sort finns ombord ska den bytas ut omedelbart. Det här uppdagades i samma veva som ovan nämnda Safety Alert publicerade ett tillbud med en lots-lejdare där fartyget satt dit ett utbytessteg. När fartyget bordades gick steget sönder, men lotsen klarade sig utan men. När ett steg byts ut är det viktigt att de monteringsinstruktioner som finns följs ordentligt. Steget får inte modifieras på något vis eftersom det kan påverka hållfastheten. Det är också viktigt att lotslejdare och utbytessteg är klassade och godkända så att de lever upp till rätt standard. Enligt IMO Res. A 1045(27) ska en lejdare aldrig ha mer än två utbytessteg monterade samtidigt och de ska så snart som möjligt repareras alternativt bytas ut mot en ny lejdare.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook