Dag: 13 december, 2017

I januari 2018 öppnar en ny arbetsmiljömyndighet. Syftet är att stärka kunskapen om arbetsmiljön såväl nationellt som internationell och skapa en aktör som kan…
Över hälften av de svenska arbets-platserna brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det framgår av en granskning som Arbetsmiljöverket genomfört av närmare 1 700 arbets-platser….
Flera allvarliga olyckor har skett med portabla stegar ombord. Senast blev en besättningsman förlamad efter att stegen han stod på välte. Nu uppmanar försäkringsbolaget…
I samband med att ett fartyg låg på varv skulle en tank ytbehandlas invändigt. Manluckan hade varit öppen en längre tid och arbete hade…
Transportstyrelsen har gått ut med en Safety Alert om att falska MED-certifikat på lotslejdare är i omlopp. Förfalskningen är utfärdad inom ramen för det…
Transportstyrelsen har fått in två rapporter om fast släckutrustning som inte fungerar som de ska. I det ena fallet har Trans-portstyrelsen gått ut med…
Undrar du hur sjöfartsbranschen bemöter Metoo-kampanjen? En åtgärd som inleddes redan förra året var att utveckla en utbildning för att motverka sexuella trakasserier, mobbning…