Ny arbetsmiljömyndighet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I januari 2018 öppnar en ny arbetsmiljömyndighet. Syftet är att stärka kunskapen om arbetsmiljön såväl nationellt som internationell och skapa en aktör som kan utvärdera den förda arbetsmiljö-politiken. Myndigheten ska också stödja det praktiska arbetet på arbetsplatser. 18,8 miljoner kronor har avsatts till den nya myndigheten som placeras i Gävle.

(Regeringskansliet)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook