Medvetslös vid arbete i tank

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I samband med att ett fartyg låg på varv skulle en tank ytbehandlas invändigt. Manluckan hade varit öppen en längre tid och arbete hade utförts i tanken vid flera tillfällen. Tanken var därmed ventilerad och godkänd för arbete. Två av varvets inhyrda arbetare beträdde tanken för att måla insidan. En stund senare hörde fartygets besättning upprörda rop. Man rusade dit och finner varvsarbetare som berättar att en man ligger medvetslös nere i tanken. Den andre målaren är kvar i tanken och försöker dra ut sin medvetslöse kollega. Besättningen larmar omedelbart räddningstjänsten och påbörjar arbetet med att få dit en fläkt för ventilation. Besättningen kopplar på syrgas till den medvetslöse och lyckas få ut honom ur utrymmet. Han andas själv och regelbundet. Han är dock inte kontaktbar och förs till sjukhus för vård. Troligen orsakades medvetslösheten av giftiga ångor från lösningsmedlet i den färg som tanken målades med. Mannen använde enligt uppgift filtermask.
Den beskrivna händelsen slutade väl, men visar vikten av att alltid göra en risk-analys inför arbeten i trånga och dåligt ventilerade utrymmen. Man bör också vara noggrann med tillgång till friskluftsmask.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook