Fast släckutrustning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har fått in två rapporter om fast släckutrustning som inte fungerar som de ska. I det ena fallet har Trans-portstyrelsen gått ut med en Safety Alert. Problemet där var att en nyare modell av munstycke till sprinklersystemet inte riktigt passar i de äldre fästena. Det kan leda till att fullt tryck i systemet inte uppnås och att effektiviteten i släckningsarbetet sjunker. Den andra rapporten handlade om ett rederi som vid en tioårskontroll av sitt CO2 system upptäckte en pluggning av en ventil som gjorde att systemet inte varit funktionsdugligt. Enligt beskrivning från den firma som hade genomfört servicen ska pluggningen tas bort vid installation av ett två-behållarsystem med pneumatisk öppning. Felet kunde inte upptäckas förrän ventilen togs isär på verkstad. Troligen hade systemet aldrig varit funktionsdugligt. Vid en brand hade det kunnat få förödande konsekvenser.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook