Klämskada vid förflyttning av kran på däck

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I samband med rengöring av lastrum på en torrlastare skulle överstyrman och en matros öppna några luckor till lastrummen med hjälp av en luck-kran. Kranen rör sig på spår längs med fartyget och manövreras från toppen av kranen på styrbord sida. Det finns alltid en besättnings-
man på babord sida av kranen eftersom sikten från manövreringspositionen är begränsad. I det aktuella fallet manövrerades kranen av överstyrman. Matrosen stod på babordssidan, i nederkant av kranen, och åkte med. När kranen närmade sig positionen för arbetet märkte överstyrman att kranen bromsade upp på babordssidan. När han stannade kranen hörde han matrosen skrika av smärta. Överstyrman backade genast kranen en bit och rusade ner för att se vad som hade hänt. Matrosen hade fastnad med benet mellan luck-kranen och ett fundament till en av fartygets lastkranar. Benet var brutet och det blödde ymnigt. Besättningen lyckades bära ner den skadade på däck där ambulansbåt kunde hämta upp för transport till sjukhus. Benet fick opereras två gånger och matrosen kommer återställas på ett bra sätt. Besättningen utförde troligen jobbet enligt normala rutiner, även om matrosen uppenbarligen stod på en väldigt utsatt och oskyddad plats. Det finns alltid en risk att bli bekväm med arbetsmoment som utförs ofta, även om de är riskfyllda. Vaksamheten kan minska och det är lätt att missa uppenbara risker. Den här typen av olyckor kan undvikas genom noggranna förberedelser, en bra dialog med medarbetarna och att aktivt diskutera risker och konsekvenser.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook