Färre belastningsskador med Ramp

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu finns ett verktyg för rederier som vill minska antalet belastningsskador bland sina anställda. Metoden hjälper till med såväl riskidentifiering som åtgärder och är kostnadsfri.

Under decennier har belastningsbesvär varit en av de vanligaste arbetsskadorna, både i Sverige och övriga Europa. Att problemen inte minskar, trots ökad automatisering, kan ha flera orsaker. Det säger Linda Rose vid enheten för ergonomi på Kungliga tekniska högskolan (KTH).
– I undersökningar av arbetstagare inom EU uppger många att deras arbeten blivit mer intensiva och att tiden för återhämtning har minskat. Samtidigt har specialiseringen inom ett stort antal yrken ökat, vilket gjort en del arbeten mer repetitiva.
Linda Rose var på plats under San-konferensen där hon berättade om riskhanteringsverktyget Ramp. Ramp är framtaget för att såväl upptäcka och bedöma risker som för att omhänderta och åtgärda problem på ett systematiskt sätt.

Gedigen forskningsgrund
– Styrkan med Ramp, förutom att det är enkelt att använda och vilar på en gedigen forskningsgrund, är just åtgärdsstödet. Många andra bedömningsverktyg talar bara om att risker finns, inte hur man åtgärdar dem, säger Linda Rose.
Ramp är utformat för att fungera i hela företaget, från högsta ledningen ner till den enskilde medarbetaren. Resultaten redovisas på tre olika nivåer. Den som befinner sig längst ut på linan och arbetar direkt med arbetsmiljöfrågor får de mest detaljerade svaren. På nivå två ringas
olika problemområden in medan tredje nivån anger hur många riskmoment som finns inom företaget som helhet och var bekymren är som störst.
– På ledningsnivå behöver man inte veta om det är mest problem med nackar eller skuldror. Det viktiga är att se den totala risken och var riskerna är som störst, säger Linda Rose.
Ramp lanserades i början av sommaren och är fritt att använda. Men för att kunna nyttja alla funktioner fullt ut rekommenderar Linda Rose att invänta de utbildningar som är under utveckling och som lanseras i början av 2018.
– Utbildningarna är i tre delar och de första två tar mellan tio och tjugo timmar att genomföra. Del tre är en fördjupning som kommer att ta cirka tjugofem timmar, säger hon.
Såväl Ramp-verktyget som tillhörande utbildningar är kostnadsfria.

Ramp är baserat på över 250 forskningsrapporter och utvecklat i samverkan med ett 80-tal företag inom logistik, livsmedel och montering. Scania har gjort Ramp till sin globala standard. Under ett och ett halvt år med verktyget har företaget minskat sina sjukskrivningar till följd av belastningsbesvär. Ramp finns på ramp.proj.kth.se.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook